Vilkår og betingelser for bruk av Gratis WiFi som forbruker i Norge

Betingelser for bruk av vår kostnadsfri Wi-Fi tjeneste.

For å kunne benytte denne kostnadsfrie tjenesten godtar du å motta reklame, spesialtilbud og annen nyttig informasjon fra våre lokale, regionale og nasjonale markedsførings- og samarbeidspartnere gjennom bannerreklame, annonseinnrykk, e-post og tekstmeldinger.

Vi fraskriver oss et hvert ansvar for innhold som vises eller konsekvensene av et hvert forhold mellom deg og annonsør eller butikk, inkludert produkt eller tjeneste som de kan eller ikke kan levere. Videre fraskriver vi oss ansvaret for personlige injuriesaker, økonomisk eller annet tap eller skade som følge av at du som bruker benytter deg av denne kostnadsfrie tjenesten. Vi gir heller ingen garanti for at du vil kunne se de samme annonser på de ulike websider du måtte velge å gå inn på som du normalt ellers vil kunne se når du ikke er pålogget vårt kostnadsfrie wi-fi nett.

Hvis du ikke er enig i disse vilkårene og betingelsene for bruk kan du ikke bruke denne tjenesten.